CEPAI को उद्देश्य भनेको सबै कर्मचारीहरूले गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो, CEPAI द्वारा निर्मित उत्पादनहरू त्रुटिरहित बनाउन, तपाईंका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्नुहोस्।
  • स्ल्याब भल्भ

    स्ल्याब भल्भ

    स्ल्याब गेट भल्भ, उच्च प्रदर्शन र द्वि-दिशात्मक सील द्वारा चित्रित, संसारको सबैभन्दा उन्नत प्रविधि अनुसार डिजाइन र निर्माण गरिएको छ।यसले उच्च दबाव सेवा अन्तर्गत राम्रो प्रदर्शन दिन्छ।यो तेल र ग्यास वेलहेड, क्रिसमस ट्री र चोक एण्ड किल मेनिफोल्ड 5,000Psi देखि 20,000Psi सम्मको मूल्याङ्कनमा लागू हुन्छ।कुनै विशेष उपकरणहरू आवश्यक पर्दैन जब यो भल्भ गेट र सीट प्रतिस्थापन गर्न आउँछ।